18122445331089933_edited_edited.jpg

Gear

Mini TheraBand

Screen Shot 2022-04-11 at 9.53.34 AM.png

Thick Grip Yoga Mat

Screen Shot 2022-04-11 at 3.53.53 PM.png

Cushioned Foam Mat

Screen Shot 2022-04-11 at 4.03.44 PM.png

Rollga Foam Roller (standard)

Screen Shot 2022-04-11 at 4.08.47 PM.png

TheraBand Resistance Bands

Screen Shot 2022-04-11 at 9.35.51 AM.png

Thin Grip Yoga Mat

Click HERE to BUY! 

Screen Shot 2022-04-11 at 3.51.07 PM.png

Yoga Block - 2 Pack

Screen Shot 2022-04-11 at 3.58.49 PM.png

Rollga Foam Roller (soft)

Screen Shot 2022-04-11 at 4.06.46 PM.png

65in Stability Ball

Screen Shot 2022-04-11 at 4.11.01 PM.png